Våra mäklare Bli en del av oss Nyheter

Vad bör du tänka extra på när du köper en bostadsrätt med dagens höga räntor?

Det som kan bli viktigt för en köpare att hålla koll på när räntorna är fortsatt höga är bostadsrättsföreningens ekonomi. Vi har frågat en av våra mest erfarna fastighetsmäklare, Magnus Larsson, vad man som köpare bör tänka på när man granskar en bostadsförenings ekonomi.

Under hösten har det varit stort utbud av bostäder i Stockholmsområdet, mycket på grund av att få bostäder säljs. Det har även gjort att bostadspriserna har hållits uppe på en nivå som förvånat experter och analytiker på bostadsmarknaden. Och det går väl inte annat än att säga att det råder stor osäkerhet hos många experter vart marknaden är på väg. Samma dataunderlag ger vitt skilda förutsägelser om stabila, stigande eller sjunkande bostadspriser och högre eller lägre bostadsutbud.

Även vi har sett priserna på bostadsrätter hålla sig relativt stabila och att bra lägenheter i bra föreningar fortfarande säljs till höga kvadratmeterpriser. Det som däremot kan bli viktigt för en köpare att hålla koll på när räntorna är fortsatt höga är bostadsrättsföreningens ekonomi. Vi har frågat en av våra mest erfarna fastighetsmäklare, Magnus Larsson, vad man som köpare bör tänka på när man granskar en bostadsförenings ekonomi.

Magnus rekommenderar alla att läsa bostadsrättsföreningens senaste årsredovisning för att sätta sig in i föreningens ekonomi. Föreningens ekonomi kan ha stor påverkan på vilken månadsavgift som tas ut, vilket också har påverkan på bostadens värde på marknaden.

Enligt Magnus Larsson så är det framför allt tre områden i årsredovisningen som han tycker att man bör lägga extra fokus på.

Den första delen är förvaltningsberättelsen. Här kan du till exempel läsa om föreningen äger marken till fastigheten, vilka renoveringar som har gjorts eller planeras (påverkar kassan och framtida kostnader) och om det finns planerade avgiftshöjningar redan nu.

Den andra delen är balansräkningen. Här kan du till exempel se hur stora föreningens lån är, till vilka räntesatser och när de ska läggas om. Det ger en bra bild av hur kostnadsutvecklingen ser ut kommande åren och hur rimligt det är att avgiften kommer behöva höjas eller inte. Om du som spekulant väljer mellan flera olika bostäder, så kan det vara bra att också jämföra belåningen per kvadratmeter på de olika bostäderna. Det ger en bra indikation på hur skuldsatt respektive bostadsrättsförening är. Det som också går att utläsa ur balansräkningen är föreningens kassaflöde. Många föreningar har ju ett kassaflöde från t.ex. hyreslokaler eller garage och liknande. Ett bra kassaflöde, utöver intäkter från medlemsavgifter, kan ju göra ekonomin lite mer förlåtande för en högre skuldsättning, menar Magnus. Föreningar med bra kassaflöde kan ju belåna sig mer när investeringar tas i samband med fastighetsrenoveringar än de föreningar som lever med mindre marginaler utan intäkter från annat än sina medlemmar.

Den tredje delen är resultaträkningen. Här kan du hitta uppgifter om bostadsrättsföreningens driftskostnader. Även här, tycker Magnus, kan du jämföra mellan olika föreningars driftskostnader per kvadratmeter.  Det ger en bra indikation på hur belastad föreningens ekonomi är och har du till exempel en driftskostnad över 500 kr per kvadratmeter så bör den klassas som hög.

Magnus rekommenderar också att du som köpare tar upp frågor du har kring årsredovisning med din mäklare, eller en representant med föreningen vars bostad du är spekulant på – så att du kan göra ett medvetet och informerat köp, utan att riskera att bli överraskad längre fram. Vår roll som mäklare är ju att se till att både säljare och köpare har rätt information för att kunna göra en trygg och informerad affär, säger Magnus.